Giỏ hàng

Chính sách đổi trả

ĐIỀU KIỆN ĐỔI TRẢ HÀNG

 •  Chấp nhn đi sn phm do Pharmedi giao nhm màu, nhm size, nhm sn phm, hàng hóa b hư hng trong quá trình đi giao và sn phm đáp ng đy đ điu kin đi hàng bao gồm:

- Đóng gói bao bì, tem, nhãn và các phụ kin tng phm kèm theo (nếu có) còn nguyên vn đy đ;
- Sn phm chưa qua s dng;
- Sn phm không b bn, hư hng, không có mùi l
- Sn phm không có du hiu đã qua s dng;
- Có hóa đơn mua hàng, phiếu giao hàng còn nguyên vn, không ty xóa, chnh sa;
- Quý khách có th đi mu, size, cho sn phm cùng loi hoc sn phm có giá tr cao hơn sn phm đã mua.

 •   Chấp nhn đi tr hoc hoàn tin cho quý khách đi vi các sn phm được nhân viên giao hàng xác đnh là li t nhà sn xut ti thi đim giao hàng;
 •   Không áp dụng đi tr đi vi các sn phm khuyến mãi
 •   Không áp dụng đi tr hàng trong các trường hợp:

- Quý khách muốn thay đi mu mã, chng loi nhưng không thông báo trước.
- Quý khách vn hành không đúng theo ch dn, gây hng hóc sn phm.
- Quý khách đã kim tra và ký nhn sn phm nhưng sau đó yêu cu đi/tr hàng vi lý do li ngoi quan (try xước, móp méo, dơ, ...)
 

​HƯỚNG DẪN ĐỔI TRẢ HÀNG

 • Quý khách kiểm tra sn phm cn đi tr đáp ng quy đnh đi tr hàng ca Pharmedi.
 • Quý khách gửi email nêu rõ lý do đi/tr hàng và hình nh sn phm nguyên trng đến Pharmedi.vn
 • Quý khách gọi đin đến hotline Pharmedi  0901 44 15 99, thông báo tình trng sn phẩm.
 • Sau khi Pharmedi xác nhn quý khách được đi tr hàng, vui lòng đóng gói sn phm như nguyên kin bao gm các chng t liên quan gi đến đa ch Pharmedi ti: Số 80/12 Dương Quảng Hàm , P.5 Quận Gò Vấp , TP.Hồ Chí Minh
 • Sau khi nhận sn phm, Pharmedi s kim tra và liên h vi khách hàng v vic đi tr hàng.
 • Pharmedi gi quyn t chi đi tr sn phm nếu sn phm đi tr không đáp ng điu kin đi tr hàng theo quy định.

THỜI GIAN ĐỔI/TRẢ HÀNG

 

Tp. HCM

Các tỉnh thành khác

Gửi email/ Gọi điện đăng ký đổi trả

Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận hàng

Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận hàng

Pharmedi. phản hồi yêu cầu đổi trả hàng

Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận hàng

Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận hàng

Quý khách gửi hàng đổi trả về Pharmedi.

Trong vòng 48 giờ sau khi nhận xác nhận từ Pharmedi.

Trong vòng 96 giờ sau khi nhận xác nhận từ Pharmedi.

Pharmedi gửi hàng đổi trả cho quý khách

Trong vòng 72 giờ sau khi nhận hàng đổi trả từ quý khách

Trong vòng 120 giờ sau khi nhận hàng đổi trả từ quý khách


PHÍ ĐỔI/TRẢ HÀNG

 •  Chi phí quý khách gửi hàng đi tr đến Pharmedi do quý khách thanh toán trc tiếp vi đơn v vn chuyn hàng hóa.
 •  Chi phí Pharmedi gi hàng được đi tr đến quý khách (ngoi tr trường hp hàng đi tr được xác đnh do li nhà sn xut hoc sai sót t Pharmedi trong quá trình giao nhn hàng) do quý khách thanh toán trc tiếp vi đơn v vn chuyn khi nhn hàng đi. Mc phí giao hàng được áp dng theo Phí giao hàng và thi gian giao hàng nêu trên.

 

0899154158
Youtube Google+ Top